Assemblea General de sòcies i entitats de Can Capablanca