Col·labora! Fem possible que la Plataforma Contra la Corrupció de Sabadell pugui seguir lluitant

El juliol de 2013 la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, amb el suport de l’ALLAC (Associació lliure d’advocats i advocades de Catalunya) va decidir personar-se com a ACUSACIÓ POPULAR en les 28 peces de les 33 en què s’ha convertit el cas Mercuri.

La personació té com a finalitat la participació de la ciutadania en un procés judicial que li afecta directament. Col·laborar activament a esclarir els fets, cooperar en la investigació i l’aportació de proves i, sobretot, garantir que s’arribi fins el final del procés i es depurin de manera efectiva les responsabilitats que se’n derivin.

Malauradament, aquesta col·laboració ciutadana amb la justícia i contravenint tota lògica i l’estímul per la participació ciutadana, els estaments judicials han posat cost a l’acusació popular exigint el dipòsit de fiances desproporcionades per a poder participar.

Necessitem 6.000 euros per a poder participar com acusació popular contra la corrupció política, del contrari la ciutadania quedarà exclosa i sense garanties que s’arribi al final del procés judicial.