Estatuts del Casal

Estatuts aprovats per l’Assemblea General del Can Capablanca, l’any 2002. Posteriorment, aprovats per la directora de Dret i Entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya, el 5 de juny de 2003. I conseqüentment, inscripció de Can Capablanca a la 1a secció de Barcelona del Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.