La Quartera

logo_laQuartera
LA NECESSITAT DE LA QUARTERA
Una ciutat com Sabadell, amb més de 200.000 habitants necessita dotar-se de més espais de participació popular, auto-organitzats i gestionats des de la pròpia població, espais que estiguin al servei de les entitats i persones i sobretot que siguin eines de transformació social i de construcció de contrapoder popular des de la base.

EL FUNCIONAMENT DE LA QUARTERA

És per això que més enllà d’un espai físic, la creació de LA QUARTERA reforçament d’un espai social i polític, una xarxa per la transformació de la nostra ciutat. En definitiva, ha de ser el creixement i l’evolució d’allò que El Casal Can Capablanca ha intentat fer sempre juntament amb totes aquelles entitats, col·lectius, projectes i persones que vulguin fer-ho possible.

La Quartera està formada inicialment per diferents entitats de la ciutat de Sabadell que tenen la necessitat de crear un espai nou per tal de desenvolupar les seves activitats, però igualment pretén ser l’espai de totes aquelles entitats i associacions que en moments puntuals o periòdics requereixin un lloc on reunir-se, realitzar actes o bé desenvolupar les seves activitats.

La Quartera és el nou espai polivalent aglutinador i creador de projectes culturals i socials a la vegada que assentament de cooperatives de consum ecològic.

  • Base i assentament de les cooperatives de consum, recollida de cistelles de menjar ecològic.
  • Espai on emmagatzemar materials d’entitats que no disposen d’espai suficient.
  • Lloc on poder realitzar assemblees, conferències o reunions que necessitin d’espai degut al volum de gent convocada.
  • Sala on poder realitzar tallers, cursos, activitats, concerts de petit format i tot tipus d’actes.

A la teva entitat us manca un espai on desenvolupar-vos? Contacta’ns!
casal.capablanca@gmail.com