Organigrama

  • Assemblea General: És l’òrgan màxim de decisió de l’entitat i està formada per tots els socis i sòcies. L’Assemblea General ha de senyalar les línies estratègiques a seguir mitjà i llarg termini. Es convoca de manera ordinària cada mig any.
  • Junta Permanent: És l’òrgan que s’encarrega de portar la gestió diària de l’entitat. Està integrada, com a mínim, per un representant de la cooperativa que gestiona la seu social de l’entitat, per un membre de cada col·lectiu que es reuneixen al Casal i per un representant de cada una de les diverses comissions existents. A més a més, també hi ha d’haver com a mínim 5 representants de l’Assemblea General, un representant del MOVIMENT POPULAR DE SABADELL i un de la COMISSIÓ DE FESTES POPULARS DE SABADELL. Es reuneix cada 15 dies.
  • Comissió Organitzativa i de comunicació interna: És la comissió que s’ocupa de portar la gestió i coordinació de la Junta, convocant-la, prenent les actes, tenint contacte amb la resta de comissions, etc. També és qui s’ocupa de mantenir la comunicació amb els socis i sòcies, mantenint-les informades, enviant les notícies més importants, etc.
  • Comissió Tresoreria: És la comissió que s’ocupa de portar la gestió econòmica de l’entitat, alhora que s’ocupa de fer una planificació a curt, mitjà i llarg termini. També és l’encarregada de buscar fonts de finançament.
  • Comissió Activitats, Campanyes i Difusió externa: És la comissió que s’ocupa de coordinar, dissenyar, planificar i publicitar les activitats que es realitzen a l’entitat. Cal que dissenyi el calendari i dugui l’agenda. Ha d’estar en contacte amb les entitats que també vulguin realitzar activitats al Casal.
  • Comissió manteniment i infraestructura: És la comissió que s’ocupa de fer les reparacions necessàries a l’entitat i de coordinar les jornades de treball. També cal que s’ocupi del disseny de l’espai, del material del Casal i la coordinació del manteniment.
  • Altres possibles comissions: Cal tenir contemplada la possibilitat de tenir altres possibles comissions.
  • Representants: Deixant de banda les pròpies comissions, el Casal compta com a mínim amb dos representants a altres entitats com són el Moviment Popular de Sabadell (MPS) i la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS).